Het weer in Nederland lijkt misschien niet aantrekkelijk voor zonnepanelen. Je gebruikt deze panelen immers om zonlicht op te vangen en om te zetten in elektriciteit. Het is goed om te weten dat er ook bij bewolking nog stroom is op te wekken. Tijd om te kijken wat de invloed van het weer op de zonnepanelen opbrengst is.

Invloed van temperatuur

Op een warme dag vol zon haal je vaak niet de hoogste opbrengst. De zonnepanelen geleiden beter als het kouder is. Dat betekent dat elke 10 graden warmer er dus ook toe leidt dat je opbrengst zo’n 3 tot 5 procent lager is. Zonnige winterdagen leveren dus het meest op. 

De hoeveelheid zonuren

De opbrengst van je zonnepanelen is vooral afhankelijk van hoeveel zonuren je hebt. In de kustgebieden van Nederland zijn gemiddeld meer zonuren dan in andere delen van het land.

Hoe lang zijn de dagen?

Zomerse dagen zijn langer dan winterdagen. Dit heeft natuurlijk ook invloed op de opbrengst. In de zomer is de zon niet perse feller, maar de zon schijnt wel veel langer. Dat levert meer op.

De stand van de zon

Als de zon in de zomer op zijn hoogste punt staat, dan is het zonlicht sterker dan bij de laaghangende zon in de winter. Het is dan ook goed om te weten dat dit een invloed heeft op de opbrengst.

Het soort zonlicht

Er is indirect, of diffuus zonlicht. Dit is licht dat via de wolken weerkaatst. Dit levert zonne-energie op. Er is echter meer te halen uit direct zonlicht. Toch is ruim 60% van de zonne-energie die in Nederland wordt opgewekt te danken aan indirect zonlicht. Kijk ook op Zonduurzaam.nl om meer te weten te komen. Het aantal zonuren verschilt per gebied in Nederland. In het oosten zijn het er veel minder dan aan de kust.

Het verschil in opbrengst per maand

In de maanden mei, juni en juli zullen zonnepanelen gemiddeld 13% opleveren. Dit zijn de maanden met het hoogste aantal zonuren en naar verhouding de beste temperatuur. In de periode van oktober tot maart kan je nog altijd 30% van je jaarlijkse energie opwekken. De rest van de energie wek je tussen april en september op.